DKK 1.350,00

Restaureringsseminar 2018

25.01.2018 kl. 09:30 Borreby Herreborg, Skælskør
Køb billet

Billetsalget er slut

 

DKK 1.350,00

Slots- og Kulturstyrelsen byder endnu engang velkommen til årets restaureringsseminar.

Deltager med middag1.350,00 kr.
Deltagere uden middag950,00 kr.
Studerende med middag700,00 kr.
Studerende uden middag300,00 kr.

Restaureringsseminaret afholdes i år torsdag den 25. januar fra kl. 09.30 - 21.15 på Borreby Herreborg. Adressen er Borrebyvej 41, 4230 Skælskør.

Der vil være busser mellem Borreby Herreborg og Slagelse Station både morgen og aften.

Bygningsfredningslovens 100 års jubilæum

I løbet af dagen sætter vi fokus på de fredede bygninger, og hvordan vi sikrer deres fredningsværdier gennem tiden.

Program

08.45

Busser afgår fra Slagelse Station til Borreby

09:30

Ankomst
Indskrivning, kaffe og morgenmad

10.00

Velkomst

10:10

Velkomst og introduktion til dagens program
v. Merete Lind Mikkelsen, enhedschef for Center for Kulturarv, Fredede Bygninger, Slots- og Kulturstyrelsen
Bygningsfredningsloven 100 år
Status på fredningsgennemgangen
Lovændring
Præsentation af Fredede Bygninger og Bygningsfredning

--------------------------------------------------------------------------

BYGNINGSFREDNINGSLOVEN

10.40

Bygningsfredningsloven 100 år
v. Jannie Rosenberg Bendsen, post.doc. ved Aarhus Arkitektskole
Et forskningsprojekt om bygningsfredning gennem 100 år

11.00

Lille Wendorf, Fredensborg, 1783
Pakhuset, Provstegade 4, Randers, 1764
v. arkitekt Lisbeth Pepke, Slots- og Kulturstyrelsen
Når nødvendighedens krav koster fredningsværdier

11.20

Gårdens bygninger – Fredede landbrugsbygningers brug og bevaring
v. arkitekt Ebbe Keld Petersen
Tålegrænsen for nye tiltag på en fredet bygning

11.40

Mejeribygningen, Rødkilde Gods, Vester Skerninge, Svendborg, 1759
v. NORDMAK Julie Fallon, Slots- og Kulturstyrelsen
Et eksempel på en funktionsømt bygning – hvordan opretholder vi fredningsværdierne?

11.50

Opsamling
Mulighed for at stille spørgsmål

12.00

Frokost

--------------------------------------------------------------------------

13.00

PROJEKTER
Traditionel arkitektur

Nyere, arkitekttegnet arkitektur

13.10

Skovbøllingvej 35, Haderslev, 1934
v. Connie Hviid, Realdania By & Byg
En nænsom restaurering af et ydmygt statshusmandsbrug

13.30

Hanstholm fyretablissement, Hanstholm, 1842
v. arkitekt Erik Rønde Andersen, P+P Arkitekter
Registrering og metodik – restaurering og ombygning af fyrtårnet

13.50

Folehavegård, Hørsholm, 1770
v. ejer Mads Lunøe
Restaurering con amore – genskabelse af ladens pisévægge

14.10

Kaffe, kage og frugt

14.50

Vestbad, Brøndby og Rødovre, 1953
v. landskabsarkitekt Jacob Fischer, GHB Landskabsarkitekter
Genopretning af C. Th. Sørensens haveanlæg

15.10

Brønnums Hus, København, 1866
v. konservator Anne Simonsen og ejer Andreas Karberg
Restaurering af de japanske tapeter - detaljens betydning for helheden

15.30

Søllerød Rådhus, Holte, 1940-1942
v. arkitekt Anne Lene Jørgensen, Varmings Tegnestue
Modernistisk byggeteknik genopdaget

15.50

Opsamling

16.00

Paneldebat
Betydningen af en værdisætning og en restaureringsholdning. Den gode ansøgning. Hvordan opretholdes de bærende fredningsværdier på lang sigt?

16.40

Festtale

17.20

Drinks og jazz i ridehallen
Legatuddeling. BYFOs romerske legat v. Birthe Iuel
Information om NORDMAK v. Mogens Morgen

18.15

Busser afgår fra Borreby til Slagelse station

18.45

Festmiddag

21.15

Busser afgår fra Borreby til Slagelse station